Elfogadták a város 2023-as költségvetését


x Hirdetés

Minden eddiginél takarékosabb költségvetést fogadott el a gyöngyösi képviselő-testület. A 13,3 milliárd forintos büdzsé a hirtelen, drasztikus mértékben megugró és továbbra is nehezen kalkulálható energiaköltségek miatt idén jóval kevesebb fejlesztést tartalmaz, azonban jelentős tartalékot képez a biztonságos működés érdekében.

Takarékos költségvetés, jelentős tartalékkal

Elfogadta Gyöngyös 2023-as költségvetését a város képviselő-testülete a grémium február 15-i ülésén. A büdzsé megalkotását az elmúlt évekhez hasonlóan a takarékos és megfontolt gazdálkodás jellemezte, idén azonban a korábbaiknál is óvatosabban tervezett a grémium elsősorban az elszálló és ugrásszerűen megemelkedett energiaárak miatt. A költségvetést az elmúlt évek gyakorlatával szemben idén – épp a nehezen kiszámítható energiaköltségek miatt – egy fordulóban tárgyalta a grémium.

Az idei költségvetés főösszege 13,3 milliárd forint, ami az európai uniós finanszírozású pályázatok pénzügyi hatásait is tartalmazza. Az előző évhez képest az önkormányzatnak az állam részére fizetendő szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége több mint duplájára emelkedett, ami így összesen 844 millió forintos kiadást jelent, míg a rezsiköltségek a megtakarítási intézkedésekkel együtt is 946 millió forintot tesz ki, több mint 700 millió forinttal többet, mint egy évvel korábban. A központi bérintézkedések és a minimálbér-emelkedés okozta bérfeszültség enyhítése összesen 227 millió forintos pluszkiadást jelent, a közétkeztetés forrásigénye pedig 61 millió forinttal emelkedik a tavalyi összeghez képest. Az önkormányzat idén sem számíthat a gépjárműadóból származó mintegy 100 millió forintra, A kistérségi társulás által fenntartott gyermekjóléti, szociális és idősgondozási intézmények plusz energiaköltsége pedig mintegy 80 millió forint. Ugyanakkor ebben az évben már nem csökkenti a helyi adóbevételeket a kis és középvállalkozások számára nyújtott központi adókedvezmény, aminek hatására 280 millió forinttal magasabb bevétellel számolhat az önkormányzat, amely az energiaárak növekedése miatti központi, 380 millió forintos támogatásra is számíthat. A különböző hatások szaldójaként az önkormányzat pénzügyi mozgástere 793 millió forinttal csökkent az előző évivel összevetve.

A 2023-as gyöngyösi költségvetés 4,2 milliárd forintos helyiadó-bevétellel számol, aminek legnagyobb részét az iparűzési adó teszi ki, ebből az adónemből a tervezet szerint mintegy 3,3 milliárd forintos bevétele származik idén az önkormányzatnak. Az adóbevételeket a tavalyinál magasabban tervezte meg a hivatal egyrészt az iparűzésiadó-kedvezmény megszűnésére, másrészt a helyi gazdaság nagyobb szereplőitől kapott 2023-as előrejelzésekre alapozva, ugyanis idén a kedvezőtlen gazdasági környezet mellett is a helyi gazdaság bővülésére lehet számítani. Az adóbevételek bővülésében a gazdasági társaságokat és szálláshelyeket érintő adóemelés is szerepet játszik.

A költségvetés választási körzetenként tízmillió forintos fejlesztési keretet tartalmaz, ezen kívül azonban csak a 2022-ben elkezdett beruházások befejezését tervezték meg, egyéb fejlesztésekkel a megugró és még mindig bizonytalan nagyságú energiaköltségek miatt a büdzsé egyelőre nem számol. A költségvetés ugyanakkor jelentős mértékű, mintegy 290 millió forintos általános tartalékot különít el, amely lehetőséget biztosíthat egyes fejlesztési elképzelések megvalósítására, illetve biztonságot nyújt arra az esetre, ha az energiaköltségek év közben tovább emelkednének.

Átalakul az önkormányzat kulturális támogatási rendszere

Az elfogadott 2023-as költségvetés a korábbi évek gyakorlatával szemben egyetlen összevont és jelentősen megemelt összegű keretben tartalmazza az önkormányzat kulturális tevékenységek támogatására elhatárolt kiadásait. Ennek felosztása a grémium elé került javaslat szerint eltér majd az elmúlt évek gyakorlatától. A kulturális szervezetek új támogatási rendszerének bevezetéséről szóló előterjesztés egy új szempontrendszert vezet be a pályázatok elbírálásához, amely lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület objektív szempontok szerint ossza fel a kulturális szervezetek vagy magánszemélyek között a támogatási keretet. Azok a szervezetek, amelyek nagyobb létszámmal működnek, több programot valósítanak meg, magasabb minősítéssel bírnak, több fiatalt foglalkoztatnak, nagyobb hatást gyakorolnak a város kulturális életére, magasabb összegű támogatásban részesülhetnek. A javaslat szerint a pályázatokat egy állandó, öttagú bizottság véleményezi majd, amely a város kulturális életében meghatározó szerepet betöltő szakemberekből áll majd. A bírálati rendszer a kulturális koncepció részét fogja képezni, arról pedig a kulturális kerekasztal is véleményt alkot majd. A képviselők számos javaslatot fogalmaztak meg az új támogatási rendszerrel kapcsolatban, ezekkel kiegészítve kerül majd vissza a grémium elé a javaslat a márciusi ülésen.

Bővítik a bérlakásállományt

A képviselő-testület módosította az önkormányzat vagyonrendeletét a bérlakásállomány növelése érdekében. A rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekből – ha arról a képviselő-testület másként nem dönt – az eddigieknél jóval nagyobb összeget fordíthasson lakásvásárlásra az önkormányzat, így növelve a bérbe adható lakások számát.Source link

x Hirdetés
Fontos határidő közeleg

Fontos határidő közeleg

3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet  az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról