Felhívás fiatalok kitüntetésére


x Hirdetés

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányokban, művészetekben, közösségi munkában kimagasló eredményeket elért fiatalok elismerésére

  • „GYÖNGYÖSI FIATALOK A TUDÁSÉRT”,
  • „GYÖNGYÖSI FIATALOK A MŰVÉSZETEKÉRT”,
  • „GYÖNGYÖSI FIATALOK A KÖZÖSSÉGÉRT”

elnevezéssel, kitüntetéseket adományozhat.

A kitüntetés azoknak a fiataloknak adományozható, akik a tanulmányokban, a művészetekben, közösségi munkában a felterjesztés időpontját megelőző időszakban kimagasló eredményt értek el.

A kitüntetés Gyöngyösön élő, vagy városunkban tanulmányokat folytató, alkotó, közösségi munkában aktívan tevékenykedő, továbbá településünkről elszármazott fiatalnak adományozható, legfeljebb 35 éves korig.

Évente összesen három, kategóriánként egy kitüntetés odaítélésére kerülhet sor. Kategórián belül lehetőség van megosztott kitüntetés odaítélésére is.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • bármely gyöngyösi választópolgár,
  • a Képviselő-testület tagja, állandó bizottsága, polgármester, alpolgármesterek
  • a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil-, vagy gazdálkodó szervezet, egyházi szervezet, valamint alapítvány,
  • az intézményi diákönkormányzatok,
  • a városban működő köznevelési és felsőoktatási intézmények intézményvezetői, pedagógusai,
  • az iskolaszékek, intézményi tanácsok, az érdekképviseletek,
  • gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. FEBRUÁR 1.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu
e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.Source link

x Hirdetés
Mátra magazin 2023.01.07.

Mátra magazin 2023.01.07.

Fiatalok kitüntetésére vár javaslatokat az önkormányzat

Fiatalok kitüntetésére vár javaslatokat az önkormányzat